Mapa pohybu IR91 na Haličské frontě v období od 4.7. do 24.9. kdy Hašek upadl do ruského zajetí
 
Odkazy
 
Adressář královského hlavního města Prahy 1891
Adresář královského hlavního města Prahy  1907  III.instituce, IV. ukazatel domů; V. inzeráty
Adresář královského hlavního města Prahy 1907 obyvatelstvo dle povolání
Adresář královského hlavního města Prahy 1907 obyvatelstvo
Adresář královského hlavního města Prahy 1910
Adresář královského hlavního města Prahy 1910
Adresář královského hlavního města Prahy 1910
Adresář král města Prahy 1910
Almanach 1914
Československá republika 1920 -1927
K vítězné svobodě, Rudolf Medek 1928
Konec Bahna Prahy
Kronika Světové války
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války I.díl první vydání
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války II.díl první vydání
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války III.díl první vydání
Ottův slovník naučný  a zde také
Poprava pěšáka Kudrny
Pražská hantýrka Slovní zásoba české hovorové řeči
 
Kramerius 5
Politický kalendář 1917-1938
Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und die kaiserliche und königliche Kriegs-Marine

http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:7bf7ece0-e697-11df-b0b8-000d606f5dc6

http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:029fd280-e751-11df-9f33-000d606f5dc6

Stejnokroje c. a k. armády
Prager Presse 1921-1932  mimo 1931
Prager Presse 1931-1935
Slovník nespisovné češtiny
Světozor