Heslo:
František Josef I.
Výklad:

František Josef I.*18.8.1830 zámek Schönbrunn, Vídeň – †21. 11. 1916 tamtéž. Byl 68 let císař rakouský (nekorunovaný), král český (nekorunovaný) a uherský (korunovace 1867), král lombardský a benátský, dalmátský, chorvatský, slavonský. V románu se objevuje mnohokrát, proto uvádím jen dvě populární ukázky. Ve svém životě odvedl notný kus poctivé práce. Vyhlásil totiž dvě války, při kterých dostalo jeho císařství vždycky "na prdel". První prohrál s Prusy u Hradce Králové dne 3.7.1866. Porážky té druhé, světové, se už nedožil. Důsledkem té obludné války byl rozvrat, kdysi velmi mocné, habsburské říše a tím posílení pozdějšího vlivu nacistického Německa a tím vypuknutí druhé světové. Dost na jednoho starého popletu.

Císaři Františkovu Josefu I. se v Čechách říkalo "Starej Procházka". Jedna z verzí je, že tato přezdívka vznikla při jeho pražské návštěvě roku 1901 u příležitosti otevření mostu císaře Františka I. [dnes most Legií] dne 14.6.1901. V novinách vyšla fotografie císaře, kterak se po novém mostě prochází, prý dokonce s titulkem "Procházka na novém mostě" v Pražském illustrovaném kurýru. Zatím jsem to neověřoval. Podle historika Otto Urbana je ale tato přezdívka mnohem starší, získal ji už v sedmdesátých letech 19. století, kdy příjezd císařského průvodu ohlašoval jezdec na koni. Jmenoval se Procházka a lidé volali: „Starý Procházka už jede!“. Tuto verzi podporují i výzkumy historika Jiřího Raka, který prohlédl veškeré noviny té doby a zjistil, že žádný takový popisek pod uvedenou fotografií neexistuje. Přečetl jsem Národní listy i Národní politiku. Jediná zmínka o procházce na mostě je v odpoledním vydání Národních listů z 14.6.1901. Další verze vzniku přezdívky je, že jistý majitel hokynářství na Újezdě inzeroval na své reklamní tabuli: "Prodáváme hole na procházku". Prý zavřen, prý seděl s Palivcem. Vše jsou to asi nové pověsti české.

I-01
„To se samo sebou rozumí, paní Müllerová,“ řekl Švejk, konče masírování kolen, „kdybyste chtěla zabít pana arcivévodu, nebo císaře pána, tak byste se jistě s někým poradila. Víc lidí má víc rozumu. Ten poradí to, ten vono, a pak se dílo podaří, jak je to v tej naší hymně .
II-02
Závodčí se zastavil u okna, a bubnuje na ně, prohlásil: „Vy jste si také, pane strážmistr, nedal ubrousek na ústa před naší bábou a pamatuji se, že jste jí řekl: ,Pamatujou, bábo, že každý císař a král pamatuje jen na svou kapsu, a proto vede válku, ať je to třebas takový dědek jako starý Procházka, kterého nemohou už pustit z hajzlu, aby jim nepodělal celý Schönbrunn.’„

Co jsem to proboha s tou Evropou udělal

Odpolední vydání Národních listů z 14.6.1901, kde je zmínka o procházce po novém mostě

Der Kaiser überschreitet als erster Passant die Brücke. Císař jako první chodec překročí most. Stalo se 14.6. 1901 v 9 hodin dopoledne.

W