X

Heslo:
jednadevadesátý pluk
Výklad:

C. a k. český pěší pluk polního zbrojmistra Huberta rytíře Czibulky č. 91. Ačkoliv měl v Praze v karlínských, tehdejších Ferdinandových kasárnách, umístěno velitelství a štáb, byl doplňován z okresu České Budějovice. V Karlíně byl také ještě 2. a 3. prapor. 1. prabor byl dislokován v Budvě (dnes v republice Černá  Hora), později v Teodo (dnes Tivat rovněž  v republice Černá  Hora). V Budějovicích byl umístěn 4. prapor a Ergänzungsbezirkskommando (EBK) - Okresní doplňovací velitelství. Po vypuknutí války byl v Č. Budějovicích ještě Ersatzbattailon, čili náhradní prapor. Takže to Švejk trochu popletl: kancelář pluku byla v Praze Karlíně a doplňovací velitelství v Českých Budějovicích.

Jak se ale pražský Švejk, potažmo Jaroslav Hašek, dostal do pluku, který doplňoval své stavy z budějovického okresu? Musíme si uvědomit, že Jaroslav Hašek měl po otci tzv. domovské právo v Mydlovarech, které leží právě v budějovickém okresu, takže byl příslušný k 91. regimentu a u tohoto pluku také bojoval za císaře pána.

O tomto pluku se v románu píše mnohokrát, proto zde uvádím jen citát prvního výskytu.

Haškova válečná pouť u pluku začala 17. 2. 1915, kdy se prezentoval k aktivní vojenské službě v Mariánských kasárnách v Českých Budějovicích. Po pobytu ve výcvikovém táboře v Brucku nad Litavou se dne 11.7.  po dlouhé cestě objevuje se svými spolubojovníky v Loni. Tam se teprve formovaly a doplňovaly polní prapory před dalšími boji v Haliči. Celou cestu po haličském bojišti od Loni až po Chorupany, kdy Hašek upadl do ruského zajetí, můžete sledovat na této mapě.

I-04
„Já, pánové,“ hájil se Švejk, „nejsem žádný simulant, já jsem opravdovej blbec, můžete se zpravit v kanceláři jednadevadesátýho pluku v Českých Budějovicích nebo na doplňovacím velitelství v Karlíně.

Z pražského adresáře 1906

Ferdinandova kasárna v pražském Karlině, kde sídlil hlavně štáb IR91

Seidels kleines Armeeschema August 1914 , kde je jasně patrné že Ergänzungsbezirkskommando (EBK) - okresní doplňovací velitelství IR91 sídlilo v Č. Budějovicích

Mariánská kasárna v Č. Budějovicích, sidlo okresního doplňovacího velitelství , 4. praporu a počátkem války i náhradního praporu IR91

 

Schématizmus IR91 z roku 1914

 

 K. u. K. iR91  mlorenz.at     

X