X

Heslo:
katr
Výklad:

Slangový výraz pro mřížové dveře nebo přepážku ve vězení oddělující od sebe jednotlivé části budovy, například část pro veřejnost a část pro zadržené za účelem trestního řízení (dříve tzv. separace) - z toho fráze "dejte ho za katr"; "posadili mě za katr", "byl jsem za katrem"  [z něm. das Gatter].

Synonyma: 1. rámová pila na řezání prken a fošen - pravidelné, svislé uspořádání pilových listů připomíná mříž; 2. Síto;

I-05
Po krásných slunných dnech v blázinci přišly na Švejka hodiny plné pronásledování. Policejní inspektor Braun aranžoval scénu setkání se Švejkem s krutostí římských pochopů doby roztomilého císaře Nerona. Tvrdě, jako tenkrát, když oni říkali: „Hoďte toho lumpa křesťana lvům,“ řekl inspektor Braun: „Dejte ho za katr!“
II-03
Tak ho pan komisař dal zavřít, aby vystřízlivěl, a my jsme se zas chtěli vrátit do , Tunelu', ale už jsme nemohli, poněvadž nás taky posadili za katr.

Rámová pila, rámovka, Vollgatter. Svislé pilové listy připomínají vězeňskou mříž.

W  

X