X

Heslo:
Josef Švejk
Výklad:

Existuje mnoho spekulací o tom, kdo byl předobrazem románového Švejka, či kdo ze Švejků, kteří v Praze tehdy žili svým jménem, chováním, či vzhledem Haška inspiroval. Poprvé se toto jméno vyskytuje v časopise Karikatury dne 22. 5. 1911 v Haškově humoresce „Dobrý voják Švejk“, v roce 1912 vydané knižně s názvem „Švejk stojí proti Itálii“ spolu s dalšími povídkami „Dobrý voják Švejk opatřuje mešní víno“, „Superarbitrační řízení s dobrým vojákem Švejkem“, „ Dobrý voják Švejk učí se zacházet se střelnou bavlnou“, „Dobrý voják Švejk působí u aeroplánů“. Jeho křestní jméno Josef se objevuje až v jakési první verzi románu pod názvem „Dobrý voják Švejk v zajetí“. Bylo poprvé vydáno v Knihovně Čechoslovana, svazek 3, Kyjev 1917.

Pro řadu badatelů je oním předobrazem, či inspirací politik Josef Švejk (*1865). Ten byl v roce 1907 zvolen za agrárního poslance do říšské rady a zde se asi opravdu činil. Výčet jeho hloupostí je zaznamenán v časopise Právo domova ze dne 14. 2. 1913. Je nazván skvrnou české delegace. Právě blbost tohoto politika jej prý předurčila k obrazu našeho dobrého vojáka. Domníváme se, že tomu tak není, protože blbost politika může být předobrazem zase jen pro románového blbého politika a ne pro prostého obchodníka se psy, či důstojnického sluhu. Každý k svému. Dole je fotografie tohoto Švejka se svými syny [převzato z Encyklopedie Švejka, Hodík, Landa].

Abychom se v tom lépe vyznali, musíme si udělat trochu pořádek. Pokusíme se v prvním kole vyloučit ty švejkovské rodiny, které se s největší pravděpodobností nemohly s Haškem setkat. I když to s jistotou nemůžeme tvrdit nikdy, s ohledem na Haškův bohatý společenský život a jeho literární popularitu. Vyloučili jsme z různých důvodů dvě rodiny tohoto jména, které v Praze žily. Jedna byla rodina obchodníka se dřevem a druhá byla rodina soustružníka kovů.

V okolí hospody U Kalicha žilo sice několik rodin se jménem Švejk, ale pouze v jediné žil Švejk jménem Josef. Dokladem je tato policejní přihláška ne které je uvedena Kateřina Švejková se svými syny Jindřichem a Josefem v č.p. 463 a to je dům hned vedle hospody U Kalicha.

Dne 7.9.1968 se objevil v časopise Květy článek J. R. Veselého, který připomněl existenci reálného Josefa Švejka v článku "Haškův přítel Josef Švejk". J. R. Veselý asi vše napsal dle přímého vyprávění Josefa Švejka. V článku lze o některých uvedených skutečnostech pochybovat, jako tvrzení, že Josef Švejk byl velkým přítelem Jaroslava Haška nebo, že se Josef Švejk zúčastnil Haškova pohřbu. Kdyby tomu tak bylo, tak by se o tom určitě některý z pozdějších dokumentaristů Haškova života a svědků tehdejších událostí, určitě zmínil. Mám na mysli E. A. Longena, Z. M. Kuděje, Klimenta Štěpánka, hostinského na Lipnici Invalda, Mengera, či Haškovu druhou ženu Alexandru Lvovou, Frantu Sauera, Josefa Ladu i Břetislava Hůlu.. Ani sám Hašek se nikdy, ani v dějinách Strany mírného pokroku v mezích zákona, nezmiňuje o tom, že by se kdy s Josefem Švejkem přátelil.

Nechci čtenáře zatěžovat nepodstatnou "vatou" kterou je článek "vycpán", ale soustřeďme se na některé uváděné skutečnosti:

Hašek se údajně setkává s Josefem Švejkem v květnu 1911, když navštěvuje poprvé hostinec "U Kalicha", kde se měl setkat s Zdeňkem Matějem Kudějem. Kuděj však nepřišel a Hašek byl svědkem rozhovoru tří vojenských veteránů. Haškův spolustolovník byl také Josef Švejk, otec našeho Josefa Švejka, který ho pozval domů na kávu "..když se neurazíte, pozvu vás k nám hned vedle...". Doma byla jeho manželka Kateřina a syn Josef. Porovnáme li to se zjištěnými fakty z policejních přihlášek, které J. R. Veselý s jistotou neviděl, musíme konstatovat, že pravdivé údaje jsou, že doma byla Kateřina a syn Josef. Ostatní musíme považovat za nepravdu, protože Kateřina byla svobodná, rozená Švejková, takže její manžel neexistoval a nemohl se jmenovat Švejk. Možná to byl nějaký intimní přítel Kateřiny, který s Haškem "U Kalicha" seděl a žil s Kateřinou jaksi "na psí knížku", nebo s Haškem seděl přímo Josef Švejk, syn Kateřiny a pozval ho k nim domů.

Dále J. R. Veselý uvádí, že se Josef Švejk stal v Rusku legionářem. Protože ve Vojenském ústředním archivu existuje databáze legionářů, neotálel jsem a do vyhledávače na webu tohoto archivu jsem zadal do kolonky příjmení: ŠVEJK a ve velkém napětí jsem čekal na výsledek. Hned na prvním místě se objevil Jindřich Švejk, nesporně bratr našeho Josefa Švejka a hned za ním samotný Josef. Podle těchto údajů nebylo těžké získat výpis z matriky narozených: Josef Švejk se narodil v Dubí č.p. 107 dne 22.11.1892  a podle J. R. Veselého zemřel Josef Švejk 22.5.1965.

 

Úvod
Velká doba žádá velké lidi. Jsou nepoznaní hrdinové, skromní, bez slávy a historie Napoleona. Rozbor jejich povahy zastínil by slávu Alexandra Macedonského. Dnes můžete potkat v pražských ulicích ošumělého muže, který sám ani neví, co vlastně znamená v historii nové velké doby. Jde skromně svou cestou, neobtěžuje nikoho, a není též obtěžován žurnalisty, kteří by ho prosili o interview. Kdybyste se ho otázali, jak se jmenuje, odpověděl by vám prostince a skromně: „Já jsem Švejk…“

Politik Josef Švejk se svými syny

Pobytová policejní přihláška nám říká: 13.6.1912 Wallstatt  [místo u hradeb] 463/II [Na Bojišti] ; Švejka Kateřina, * 1853, Private, led. [ledig - svobodná];  Josef, *1892; Heinrich [Jindřich] *1896

Výpis z matriky narozených Josef Švejk

V době výkonu presenční služby. Podle Veselého to bylo v roce 1911 a měl si "odkroutit" pouze dva měsíce

Poslední fotka Josefa Švejka

Kateřina Švejková s dcerami Josefa Švejka Martou a Jindrou, někdy kolem roku 1930

   

X