X

Gott erhalte, Gott beschütze

Zachovej nám Hospodine

 
Hudba Joseph Haydn
Text české verze Jan Gabriel Seidl

Melodie

 

 

 
Hymna má pět slok, hlavně oslavující císaře, trůn, císařovnu a monarchii. Z hlediska románu J. Haška je důležitá sloka čtvrtá vyzývající ke vzájemné spolupráci .....Když se ruka k ruce vine, pak se dílo podaří; Říš Rakouská nepomine: Sláva vlasti, Císaři. …"kdybyste chtěla zabít pana arcivévodu, nebo císaře pána, tak byste se jistě s někým poradila. Víc lidí má víc rozumu. Ten poradí to, ten vono, a pak se dílo podaří, jak je to v tej naší hymně….“

 

 

 

Zachovej nám Hospodine

 Císaře a naši zem

 Dej, ať z víry moc mu plyne

 Ať je moudrým vladařem

 Hajme věrně trůnu Jeho

 Proti nepřátelům všem

 Osud trůnu Habsburského

 Rakouska je osudem.

 

Plňme věrně povinnosti

Braňme právo počestně

A když třeba, s ochotností 

V boj se dejme statečně

Na paměti věčné mějme

 Slávu vojska vítěznou

 Jmění, krev i život dejme

 Za Císaře, za vlast svou!

 

Čeho nabyl občan pilný

 Vojín zbraní zastávej

 Uměním i vědou silný

 Duch se vzmáhej, jasně skvěj

 Bože račiž přízeň dáti

 Naší vlasti milené

 Slunce Tvé ať věčně svítí

 Na Rakousko blažené.

 

Stůjme k sobě v každou chvíli

 Svornost jenom moci dá

 Spojené kde vládnou síly

 Vše se snadno překoná

 Když se ruka k ruce vine

 Tak se dílo podaří

 Říš Rakouská nezahyne

 Sláva vlasti, Císaři! 

 

Císaři po boku vládne

 Rodem, duchem spřízněná
 V kráse, která neuvadne

 Císařovna vznešená

 Bože račiž přízeň svoji

 Habsburskému domu dát

 Františkovi Josefovi

 Alžbětě rač požehnat!

 

Gott erhalte, Gott beschütze

 Unsern Kaiser, unser Land!

 Mächtig durch des Glaubens Stütze

 Führt er uns mit weiser Hand!

 Laßt uns seiner Väter Krone

 Schirmen wider jeden Feind:

 Innig bleibt mit Habsburgs Throne

 Österreichs Geschick vereint.

 

Fromm und bieder, wahr und offen
Laßt für Recht und Pflicht uns stehn;
Laßt, wenns gilt, mit frohem Hoffen
Mutvoll in den Kampf uns gehn!
Eingedenk der Lorbeerreiser
Die das Heer so oft sich wand:
Gut und Blut für unsern Kaiser,
Gut und Blut fürs Vaterland!


Was der Bürger Fleiß geschaffen
Schütze treu des Kaisers Kraft;
Mit des Geistes heitren Waffen
Siege Kunst und Wissenschaft!
Segen sei dem Land beschieden
Und sein Ruhm dem Segen gleich;
Gottes Sonne strahl' in Frieden
Auf ein glücklich Österreich!


Laßt uns fest zusammenhalten,
In der Eintracht liegt die Macht;
Mit vereinter Kräfte Walten
Wird das Schwere leicht vollbracht,
Laßt uns Eins durch Brüderbande
Gleichem Ziel entgegengehn!
Heil dem Kaiser, Heil dem Lande,
Österreich wird ewig stehn!


An des Kaisers Seite waltet,
Ihm verwandt durch Stamm und Sinn,
Reich an Reiz, der nie veraltet,
Uns're holde Kaiserin.
Was als Glück zu höchst gepriesen
Ström' auf sie der Himmel aus:
Heil Franz Josef, Heil Elisen,
Segen Habsburgs ganzem Haus!


Heil auch Öst'reichs Kaisersohne,
Froher Zukunft Unterpfand,
Seiner Eltern Freud' und Wonne,
Rudolf tönt's im ganzen Land,
Unsern Kronprinz Gott behüte,
Segne und beglücke ihn,
Von der ersten Jugendblüthe
Bis in fernste Zeiten hin.