V bibli je téměř všecko, ve Švejkovi je úplně všecko.
 
Zdeněk Mahler, Klub novinářů Pražského jara 1968, členský zpravodaj 4/2007

Vítá Vás

Virtuální muzeum

Jaroslava Haška & Josefa Švejka

 

 

   

 

Zvláštní poděkování Jomaru Hønsi, který většinu dokumentů zde použitých nalezl a nafotil v archivech, vyhledal v různých podkladech a zpracoval na svých stránkách. Bez jeho badatelské činnosti by toto muzeum bylo velmi chudé.

 
 
 

Smutná zpráva

V pondělí 31. ledna 2022 zemřel naš velký kamarád, přítel, literární historik, spisovatel a editor Radko Pytlík. Bylo mu 93 let. Svůj život zasvětil především práci Jaroslava Haška, byl pro nás inspirací v našem bádání. Svou práci věnoval i dalším významným literátům, jakými byli Bohumil Hrabal či Franz Kafka.

Čest jeho památce
 

 

Vzpomínka na Radko Pytlíka. Dobře se s ním povídalo, rádi jsme ho poslouchali.

 

Každý čtenář Švejka a příznivec Jaroslav Haška by měl mít ve svém mobilu jako vyzváněcí tón signál jednadevadesátýho regimentu. Tady je možnost si ho stáhnout.

 

 

Poslední stopy Jaroslava Haška na Lipnici ve vzpomíknách Klimenta Štěpánka

 
 
 
Licence Creative Commons