Licence Creative Commons

Památník národního písemnictví

Literární fond Břetislava Hůly

Opisy

Opisy veršů uvedených převážně v Bibliografii J. Haška (1960)

 

Austrii    Censor uvažuje o Ferrerovi a o vzdělání     Credo    Českým revolucionářům     Českému vojsku     Jeden literát 

Jelení příkop     Lev zařval v cirku    Obnovme zázraky   Otcové chudých   Pokání   Psaní prvnímu pluku  

 Tiskový odvolací senát    Vánoce českého vojáka v poli   V huti 

 
 
 
 

Báseň "Jeden literát" byla poprvé uveřejněna v "Neperiodické edici" květen 1903 a později v Omladině 1904