S ohledem na autorská práva jsou takto označené soubory přístupné jen po předchozí dohodě se správcem stránek.

 

Armáda v pražském adresáři z roku 1907

Cesta zpátky; příběh Bohumila Vlčka, bývalého četaře pěšího pluku 91...| Bohumil Vlček | LF PNP Zdena Ančík | datováno 20.3.1956, Č. Budějovice | strojopis

Cvičební řád pro pěchotu [online]. V MKP 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 2014 [2021 07 13]. Dostupné z:
http://web2.mlp.cz/koweb/00/04/04/97/31/cvicebni_rad_pro_pechotu.pdf .

Handbuch für den Infanteristen des k. u. k. Heeres, sowie der k. k. Landwehr - česky

Výtah ze služebného řadu pro cís. a král. vojsko. Deinstreglement 1890 - česky (je to upraveno systémem OCR, takže můžete vyhledávat i kopírovat text.)

Haškův přítel Josef Švejk | Jaroslav R. Veselý | Květy | 7.9.1968

Franta Habán ze Žižkova

Jaroslav Hašek - Dobrý voják Švejk | Jan Morávek | Večerní České slovo |  1925

Josef Švejk a ti druzí | Augustin Knesl | Večerní Praha 1983

Khonův pucflek | Vztah Josefa Svatopluka Machara a Olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna | Jitka Jonová | 2011

Kapitoly o Jaroslavu Haškovi | Z. M. K uděj | LF PNP

Návrat Jaroslava Haška | Alexandr Dunajevskij | Rudé právo 2.4.; 9.4.; 16.4.;  23.4.; 30.4.1983

Od atentátu k válce

Podrobný popis postupu polního pěšího pluku 91 v Haliči, květen 1915. | VHA | fond IR91 | Autor neznámý | strojopis a foto po roce 1927.

Podrobný popis postupu polního pěšího pluku 91 v Haliči, červen 1915. | VHA | fond IR91 | Autor neznámý | strojopis a foto po roce 1927.

Podrobný popis postupu polního pěšího pluku 91 v Haliči, červenec 1915. | VHA | fond IR91 | Autor neznámý | strojopis a foto po roce 1927.

Podrobný popis postupu polního pěšího pluku 91 v Haliči, srpen 1915. | VHA | fond IR91 | Autor neznámý | strojopis a foto po roce 1927.

Podrobný popis postupu polního pěšího pluku 91 v Haliči, září/říjen 1915. |VHA | fond IR91 | Autor neznámý | strojopis a foto po roce 1927.

Policie v pražském adresáři z roku 1907

Abfertigung für den 15. August 1915. Seznam vojáků IR91 navržených na “Dekorierung” 18.8.1915 |VHA | fond IR9 |

Připomínky k románu " Dobrého vojáka Švejka" | Bohumil Vlček | LF PNP Zdena Ančík | datováno 20.3.1956, Č. Budějovice | strojopis

Tajemství pražského podsvětí Národní politika ročník 1939 | vyprávění Ladislava Drašnera

Upomínky na můj vojenský život | Vzpomínky legionáře Karla Prášila | Československá obec legionářská 2020

Válečný deník Jana Vaňka | Hana Svobodova, soukromý archiv | Transkripce Jar. Šerák 2014

Vlastní životopis | Z. M. Kuděj | LF PNP

Vojenské figury , které spisovatel Hašek zvěčnil v románě | Bohumil Vlček | LF PNP Zdena Ančík | datováno 20.3.1956, Č. Budějovice | strojopis

Z dob válečných : obrázkový kalendář pro město i venek na obyčejný rok 1919 | Steinbrener | 1918 | Vědecká knihovna v Olomouci: 723.754/ 1919

Zaslepená generace: Paměti starého bolševika | Arnošt Kolman | Host 2005

 
Mapy
Mapa pohybu IR91 na Haličské frontě v období od 4.7. do 24.9. kdy Hašek upadl do ruského zajetí
Monarchie 3. průzkum vojenského mapování Rakouska-Uherska 1910
Orientační plán král. hl. města Prahy a obcí (1909-1914)
Odkazy
Národní archivní portál | Vyhledávání v archivech
Adressář královského hlavního města Prahy 1896
Adresář královského hlavního města Prahy  1907  III.instituce, IV. ukazatel domů; V. inzeráty
Adresář královského hlavního města Prahy 1907 obyvatelstvo dle povolání
Adresář královského hlavního města Prahy 1907 obyvatelstvo
Adresář královského hlavního města Prahy 1910 Obyvatelstvo dle povolání, spolu adresář obchodnictva a živnostnictva
Adresář královského hlavního města Prahy 1910 Časopisy, spolky, úřady a ústavy, památnosti i pozoruhodnosti
Almanach 1914
Autentický ukazatel ulic a náměstí i čísel domovních  král. hl. města Prahy 1870
Chytilův adresář 1924
Chytilův adresář 1925
Čas
Čech
Čechy vícesvazkové dílo o Čechách | Praha: Otto, [asi 1900]
Česká lyra
České slovo od 1907 | České slovo 1918 -1927
Čechoslovan  Čechoslovan 1916-18
Československá republika 1920 -1927
Jaroslav Hašek doma, Václav Menger 1935
Jaroslav Hašek v zajetí, Václav Menger 1948
K vítězné svobodě, Rudolf Medek 1928
Konec Bahna Prahy
Kopřivy
Kronika Světové války
Lidský profil Jaroslava Haška, Václav Menger 1946
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války I.díl první vydání
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války II.díl první vydání
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války III.díl první vydání
Ottův slovník naučný  a zde také
Poprava pěšáka Kudrny
Pražská hantýrka Slovní zásoba české hovorové řeči
K vítězné svobodě
Kopřivy
Kramerius 5
Národní album Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i zasloužilých
Politický kalendář 1917-1938
Die Österreichisch-Ungarische Armee 1914 - 1918
Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer
Schematismus der k.k. Landwehr und der k.k. Gendarmerie
Stehlíkův historický a orientační průvodce ulicemi hlavního města Prahy
Stejnokroje c. a k. armády
Seidlův malý armádní systém rok 1914
Stejnopisy zákonů od roku 1918
Slovník nespisovné češtiny
Světozor
Šumavští synové v poli (německy)
 
Týká se: Velezrádných aktivit rakouských Čechů v zahraničí (německy)
Prager Presse 1921-1932  mimo 1931
Prager Presse 1931-1935
Velká válka Jednotky rakousko-uherské armády doplňované z Čech
Verlustliste ausgegeben am
Vojenský zpěvník
Zapovězené lokály a jiné obrázky E.E. Kisch 1914