Heslo:

aprovisace

Výklad:

Zásobování potravinami zejména v době válečné, kdy se zřizovaly aprovisační kanceláře, které vydávaly chlebové poukázky či potravinové lístky a různé předpisy a vyhlášky kolem zásobování obyvatelstva potravinami, zejména za účelem ochrany před potravinovou lichvou. 

Tíseň zásobovací zlidověla slovo »aprovisace«, vtiskujíc mu zároveň významy nové (na př. míti dost aprovisace, t. j. potravin, tlačit se v aprovisaci, t. j. v aprovisační kanceláři), ... Před válkou nikdo by byl nerozuměl větě, že u aprovisace je »fronta«... [Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 1, s. 16-19]; z něm. die Approvisionierung = zásobování a to z lat. provisio = opatření.

I-14-02

U 91. pluku znal jsem jich několik. Jeden pucflek dostal velkou stříbrnou proto, že uměl báječně péct husy, které kradl. Druhý dostal malou stříbrnou, poněvadž z domova dostával nádherné zásilky aprovisace, takže jeho pán v době největšího hladu přecpal se tak, že nemohl chodit.

 

Organizace výdeje chlebových poukázek v Plzni; Právo Lidu 6.4.1915