Heslo:

Béla Barabas

Výklad:

*12.12.1855 - †28.5.1934. Byl od roku 1893 šéfredaktor časopisu Arad és vidéke (Arad a okolí). Později se stal poslancem uherského sněmu, kam byl zvolen třikrát na čtyřleté volební období.

II-04

„Kdo je podepsán pod článkem, pane nadporučíku?“
Béla Barabás, redaktor a poslanec, pane plukovníku.“
„To je známá bestie, pane nadporučíku; ale dřív, nežli se to dostalo do ,Pester Lloydu’, byl již tento článek uveřejněn v ,Pesti Hírlap’. Nyní mně přečtěte úřední překlad z maďarštiny článku v šoproňském časopise ,Sopronyi Napló’.“