Heslo:

Bass advokát

Výklad:

Na Jomarově webu je velice zajímavá stránka věnovaná Antonínu Měšťanovi a jeho eseji REALIEN UND PSEUDOREALIEN IN HAŠEKS "ŠVEJK" [ Reálie a pseudoreálie v Haškově "Švejkovi"]. A. Měšťan nás navádí na velmi pravděpodobnou stopu, kdo by mohl být vzorem románového advokáta Basse: Jméno Bass by mohlo napovídat, že jde o českého spisovatele Eduarda Basse, Haškova známého. Nebyl však právníkem. Ve skutečnosti je to Dr. Otakar Bas (1875-1940), který od roku 1908 působil jako advokát v Praze. Vystupoval jako obhájce českých opozičních politiků a antimilitaristů a hájil Čechy před rakouskými vojenskými soudy během první světové války.

II-04

„Milej hochu,“ řekl Švejk dobrácky, „já dobře nechápu, jak tě to nemůže těšit, že nás divisionsgericht ouředně uznal za docela slušný lidi, proti kerým nic nemůže mít. Já jsem se u vejslechu, to je pravda, vymlouval všelijak, to se musí dělat, to je povinností lhát, jako říká advokát Bass svým klientům..."

 

Portrét advokáta Otakara Base v jeho knize "Z obhájcovy aktovky" vydal E. Beaufort, Praha 1935