Heslo:
Bautze
Výklad:

Vrchní vojenský lékař Bautze, který prováděl prohlídku domobranců na Střeleckém ostrově, ve skutečnosti neexistoval. J.R Veselý v časopisu "Květy" uvádí, že Švejka odváděl doktor Halbhuber. To je ale zcela jistě mystifikace, protože vrchní lékař Franz Halbhuber v té době sloužil v Košicích v epidemické nemocnici. Psal o tom Pester Lloyd, 24.10.1914: Z Kassy [Košice] je hlášeno...předseda vlády [hrabě Stefan Tissa] navštívil epidemickou nemocnici v Raktargasse, kde byl přijat velitelem sboru Hauerem a vrchním štábním lékařem Franzem Halbhuberem.  Článek v Národních listech dne 2.9.1914 "Schůze poradního sboru českých lékařů" dokazuje, že vrchní štábní lékař byl, těsně před prohlídkami na Střeleckém ostrově, dr.Pečírka. Další článek ze dne 4.3.1916 z téhož deníku nám upřesňuje, že dr. Pečírka skončil ve funkci vrchního štábního lékaře pro odchod na frontu a na jeho místo nastoupil ...dosavadní velitel garnisonní nemocnice č. 13 v Terezíně vrchní štábní lékař dr. František Halbhuber. To znamená, že Hašek byl s největší pravděpodobností, stejně jako Josef Švejk, prohlédnut a uschopněn vrchním štábním lékařem dr. Pečírkou. Jak je patrné z nekrologu, který vyšel 14.3.1933 v Národní politice, jmenoval se MUDr. Jaromír Pečírka. Podle nekrologu to byl pravý opak Haškova Bautzeho. Je líčen jako opravdový lidumil a zastánce množství našich lidi. Po rozpadu monarchie vstoupil do československé armády a jako šéf zdravotní služby dosáhl hodnosti generála a dožil se 69 let.

Zato jeho nástupce dr. Halbhuber je líčen v opačných barvách, které přímo na Bautzeho "sedí": Tento omezený duch nízkých choutek, neurvalého chování a podlých úskoků, surový tupec, který zuřil proti mužstvu...zemřel ve vídeňském špitále počátkem srpna 1923. Je tedy možné, že Hašek Halbhubera poznal z vyprávění a tak mohl vzniknout románový Bautze.

I-07
Zejména ne vrchní vojenský lékař Bautze. Byl to muž neúprosný, který ve všem viděl podvodný pokus uniknout vojně, frontě, kulce a šrapnelům.
Známý jest jeho výrok: „Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande.“
Za deset týdnů své činnosti vymýtil z 11.000 civilistů 10.999 simulantů a byl by se dostal na kobylku i tomu jedenáctitisícímu, kdyby nebyla toho šťastného člověka právě v tom okamžiku, když na něho zařval „Kehrt euch!“ ranila mrtvice.
„Odneste toho simulanta,“ řekl
Bautze, když zjistil, že je muž mrtev.
A před ním stál v ten památný den Švejk jako ostatní v plné nahotě, zakrývaje cudně svou nahotu berlemi, o které se opíral.
„Das ist wirklich ein besonderes Feigenblatt,“řekl
Bautze, „takových fíkových listů v ráji nebylo.“

V AHMP se dochovala vzácná fotografie J. Kříženeckého z 31.12.1914. Je na ní komise, která prohlídku domobranců na Střeleckém ostrově prováděla. Ten tlustý oficír uprostřed by mohl být onen vrchní vojenský lékař, který konstatoval, že Češi jsou jedna velká simulantská banda, ale je to zcela jistě MUDr. Jaromír Pečírka, který v té době funkci vrchního lékaře vykonával.

Haškův přítel Josef Švejk, J.R. Veselý , Květy 7.9.1968 článek plný smyšlenek, který nelze brát doslova.

Národní listy 2.9.1914 článek Schůze poradního sboru českých lékařů dokazuje, že vrchní štábní lékař byl, těsně před prohlídkami na Střeleckém ostrově dr. Pečírka

Národní lisy 4.3.1916 dr. F. Halbhuber se stává vrchním štábním lékařem po dr. Pečírkovi, který odchází na frontu.

 

Národní politika 14.3.1933 nekrolog Gen. MUDr. Jaromír Pečírka  a  Lidové noviny 12.8.1923 "Antinekrolog" Halbhuber