Heslo:

Benátská republika

Souřadnice:

45°29'38.5"N 12°25'43.1"E

Výklad:

Jaroslav Hašek měl zřejmě na mysli spiklence z dob Benátské republiky, která vznikla v revolučním kvasu roku 1848, jako odpor proti Habsburkům v oblasti Benátek. Tato republika, nazývaná též Repubblica di San Marco, neměla dlouhého trvání. Byla zničena rakouskou armádou 23.8.1849.

Něco jiného naznačuje zmínka o Benátské republice v povídce "Turista Aratáš". Zde se zcela jistě jedná o Benátskou republiku, která byla jedním z mnoha italských městských států. Vznikla na přelomu 7. a 8. století a o její konec se postaral Napoleon Bonaparte, který Benátky obsadil 14.5.1797.

I-14-06
Na Malé Straně u Zámeckých schodů je malý výčep piva. Jednoho dne tam seděli v šeru vzadu dva muži. Jeden voják a druhý civilista. Nakloněni k sobě šeptali si tajemně. Vyhlíželi jako spiklenci z dob Benátské republiky.
Turista Aratáš
Upozorněn na palác Fondaco de Tureli naším průvodcem, řekl nepříliš vlídně: „Az eb adta! Co je mně do toho!“
„Pochází z desátého století,“ pravil slavnostně pan Scholl, „stavba má ráz byzanticko-románský, roku 1621
Republika benátská učinila z Fondaco de Tureli azyl pro turecké obchodníky.“