Heslo:

bosenský regiment

Výklad:

Bosenské regimenty spadaly pod 15. sborové velitelsvtí - korpskommando v bosenském Sarajevu a bylo doplňováno z okresů Banja Luka, Sarajevo a Tuzla. Velelo dvěma divizím - 1. pěší divizi v Sarajevu, té byla podřízena 7. brigáda ve Vyšegradu a a 8. brigáda ve Foči. Velitelství další, 48. pěší divize sídlilo rovněž v Sarajevu a velelo 10. brigádě v Sarajevu a 11. brigádě v Tuzle. Všechny tyto brigády velely mnoha praporům různých pluku, takže je téměř nedohledatelné jaký útvar měl  plukovník Schröder ve svém projevu na mysli. Kdyby se o to někdo chtěl přeci jenom pokusit, tady je schématismus 15.korpskommanda: .

II-04

Když si vzpomenu, že pod Bělehradem stříleli Maďaři po našem druhém maršbatalionu, který nevěděl, že jsou to Maďaři, kteří po nich střílí, a počal pálit do deutschmajstrů na pravém křídle, a deutschmajstři zas si to také spletli a pustili oheň po bosenském regimentu, který stál vedle! To byla tenkrát situace!