Heslo:

baronka von Botzenheim

Výklad:

Prohledal jsem seznamy šlechtických rodů, ale rod Botzenheim jsem nikde nenalezl. I mapy mlčí. Takže osoba mystická. Přesto v Českém světě 5. 5. 1916 je jakási paralela v návštěvě filiální vojenské nemocnice na Hradčanech hraběnkou Coudenhoveovou. Dojímavé je nejen to, jak paní hraběnka osobně rozdělovala  různé dárky, ale i to, že ohluchlým vojínům ještě zahrála na klavír veselý pochod: Návštěva pani hraběnky Coudenhoveové u ohluchlých vojínů. Dne 10. dubna navštívila Její Excellence choť páně místodržitelova filiální nemocnici v Praze na Pohořelci, aby si prohlédla oddělení univ. prof. dra. Karla Výmoly, našeho vynikajícího odborníka v oboru chorob ušních a krčních, o jehož zvláštní škole vedené nadporučíkem Kindelmannem slyšela vyprávěti divy. Ve škole oné vojíni pozbyvší sluchu učí se rozuměli lidské řeči zrakem. Vzácnou návštěvu uvítal velitel garnisonní nemocnice č. 11. vrch. štáb. lékař dr. Krejčí, prof. dr. Výmol a, docent dr. Lešer, a paní Hellerová z Oleh. Při prohlídce podělovala Její Excelence nemocné vojíny různými dárky a nejvyšší pochvalu vzdala všem vůdčím silám jednotlivých škol. Před odchodem z nemocnice usedla Její Excellence ke klavíru a na rozloučenou zahrála s průvodem hudby veselý pochod, což velmi mile působilo na všecky přítomné. Pořadatelem kursů v této nemocnici je „Zemský spolek pro péči o hluchoněmé v království českém a ohluchlé vojíny", jenž prosí, aby širší veřejnost v zájmu lidskosti finančně mu pomáhala konati lidumilné jeho poslání. Marie Amalia Coudenhove roz. Taaffe byla chotí posledního místodržitele v království českém Maxe Julia Coudenhove.

I-08

V té době měla vdova po generálovi pěchoty baronka von Botzenheim velice mnoho starostí, aby vypátrala toho vojáka, o kterém uveřejnila nedávno „Bohemie“ zprávu, jak se dal vozit, on, mrzák, na vozíku pro nemocné a křičel: „Na Bělehrad!“, kterýž vlastenecký projev dal původ redakci „Bohemie“ k vyzvání čtenářů, aby konali sbírky ve prospěch loyálního hrdiny-mrzáka.
Konečně poptávkou na policejním ředitelství zjištěno bylo, že to byl Švejk, a dále bylo už lehké pátrat.
Baronka von Botzenheim vzala s sebou společnici a komorníka s košem a jeli na Hradčany.

 

Český svět 5.5.191