X

Heslo:
Československá republika - periodikum
Výklad:

Oficiální vládní deník, který vydávala Státní tiskárna v Praze s podnázvem Pražské noviny, v období 1919 až 31.12.1920. V období 1921 až 1932 bez podtitulu. Jejich předchůdcem byly Pražské noviny, které vycházely od roku 1895 a jejich následníkem od roku 1932 byly opět Pražské noviny. Jak je vidět z titulku čís.1 z 1.1.1920  je uveden ročník 241(!) To by prapůvod tohoto listu sahal až do konce sedmnáctého století! Odpovědným redaktorem byl Josef Hevera. Ten však žádné "Příběhy ze života našeho mocnáře" nepsal. Jedním z redaktorů tohoto vládního deníku "Československá republika", však byl Otakar Filip, který se skutečně ve Frantíkovi viděl, protože v roce 1910 vyšel v nákladu Místodržitelské knihtiskárny titul: 1830-1910 : Osmdesátiletý mocnář : Význačné události a zajím. obr. ze živ. J.V. cís. a krále Františka Josefa I. V roce 1913 pak vyšlo Nejvyšší ochránce českých dětí, Jeho veličenstvo císař a král František Josef I. : životopisné obrazy. Kam vítr tam plášť. Hašek také napsal satirický článek "Co bych radil komunistům, kdybych byl šéfredaktorem vládního orgánu Československá republika", kde se objevuje téma prvorepublikového převlékání kabátů.

I-08
Potom vytáhla z koše tři láhve vína pro rekonvalescenty a dvě krabice cigaret. Vše elegantně rozložila na prázdnou postel vedle Švejka, kam přibyla ještě pěkně vázaná kniha „Příběhy ze života našeho mocnáře“, kterou napsal nynější zasloužilý šéfredaktor naší úřední „Československé republiky“, který se ve starém Frantíkovi viděl.
Co bych radil komunistům, kdybych byl šéfredaktorem vládního orgánu Československá republika
Psali šéfredaktor Svátek, redaktor Filip nebo Adolf Zeman, když byli v redakci rakouských Pražských úředních novin, proti Rakousku? Redaktor Filip, nyní v "Československé republice", napsal dokonce oslavný spis k jubileu nebožtíka Františka Josefa. Svátek byl vládním radou. To je pravá mravní kvalifikace. A že je něco shnilého ve státě dánském? 
 

Titul z 1.1.1920

  

Článek z "Československé republiky" 2.7.1924.  To den před tím slavil Filip padesátiny. Dozvídáme se, kde všude působil a co napsal, ale o jeho článcích oslavujících starého mocnáře ani zmínka.

Zpráva o úmrtí redaktora "Československé republiky" O. Filipa v Národních Listech 11.4.1931

 

X