Heslo:

cirkulář

Výklad:

Zastaralý výraz pro oběžník, dokument určený více příjemcům, postupně kolující - obíhající mezi jednotlivými adresáty. Z něm. das Zirkular = oběžník  a to z lat. circulatio = kolování, circuitus = oběh

I-13

Polní kurát Otto Katz seděl zadumaně nad cirkulářem, který právě přinesl z kasáren. Byl to reservát ministerstva vojenství:
„Ministerstvo ruší po dobu války platné předpisy týkající se zaopatřování vojínů posledním pomazáním a ustanovuje tyto pravidla pro vojenské duchovní: