X

Heslo:
defilírovat, defilírung
Výklad:

 Slangově pochodovat, defilovat = pochodovat při přehlídce, být objektem přehlídky; defilírka, defilírung = slangově vojenská přehlídka, slavnostní pochod [z něm. defilieren; z  fran. défilé].

I-08
,Tak jste si, lumpové, mysleli, že vám ta komise pomůže,’ povídá pan obršt, ,drek vám pomohla. A teď bude každá kumpačka kolem mne defilírovat a opakovat hlasitě, co jsem řekl.’
Tak jsme šli jedna kumpačka za druhou, rechtsšaut, kde stál pan obršt, ruku na řemeni flinty, a řvali jsme na něho: ,Tak jsme si, lumpové, mysleli, že nám ta komise pomůže, drek nám pomohla.’
Pan obršt se smál, až se za břicho popadal, až
defilírovala jedenáctá kumpačka. Jde, dupe, a když přijde k panu obrštovi, nic, ticho, ani hlásku. Pan obršt se začervenal jako kohout a vrátil jedenáctou kumpačku, aby to ještě jednou opakovala. Defilíruje a mlčí, jen řada za řadou se drze dívá panu obrštovi do očí.
I-14-03
"...Ten, s dovolením, pane nadporučíku, když šel po ulici, tak se současné pořád dloubal prstem levé ruky v levej nosní díře a druhou rukou v pravý dírce, a když šel s námi na cvičení, tak nás vždy postavil jako pří defilírungu a říkal: ,Vojáci, éh, pamatujte si, éh, že je dneska středa, poněvadž zejtra bude čtvrtek, éh.` "

Obrázek s názvem "Defilírka" je od Josefa Čapka r. 1938.

X