Heslo:

Dělový kříž Kanonenkreuz

Výklad:

Vydán císařem Františkem I. v roce 1814 k ocenění vojáků za účast v tažení 1813-1814. Ve skutečnosti byly první řády uděleny až v roce 1815. Řád se obvykle nazývá "Dělovým křížem", neboť jeho exempláře byly vyrobeny z ukořistěných francouzských děl. Někdy je možné se setkat také s chybným názvem "Lipský kříž" podle rozhodující bitvy roku 1813.

III-01

,Přes čtyřicet let, pane maršálku! U Ošper dobyl jsem zlaté medalie. Také u Lipska jsem byl, dělový kříž mám rovněž, pětkrát jsem byl smrtelně raněn, ale teď je se mnou dočista konec