Heslo:

Divisionsgericht

Výklad:

Vesměs je to psáno v románu česky - je to divizní soud. Jak plyne z textu románu, měl se jeden divizní soud nacházet v prostoru výcvikového tábora v Mostech nad Litavou.  Ve schématismu z roku 1914 ale žádné divizní soudy nejsou. Kromě Vojenského vrchního soudu (Militärobergericht) existovaly vojenské soudy první instance. Kromě speciálních soudů jako například Soud vojenské akademie, Námořní soud, Soud pro tělesné stráže...atd. to byly  Vojenské posádkové soudy (Garnisonsgerichte), ale ani takový soud v Mostech nad Litavou nebyl .

II-04

„Nemyslete si, že se budete u divisionsgerichtu válet dál kvůli nějaké hloupé rvačce a vyhnete se na nějaký čas frontě. Kvůli vám jsem musel telefonovat až s armádním gerichtem, vy hňupi.“ ...

...„Milej hochu,“ řekl Švejk dobrácky, „já dobře nechápu, jak tě to nemůže těšit, že nás divisionsgericht ouředně uznal za docela slušný lidi, proti kerým nic nemůže mít. Já jsem se u vejslechu, to je pravda, vymlouval všelijak, to se musí dělat, to je povinností lhát, jako říká advokát Bass svým klientům...."