Heslo:

divize

Výklad:

V armádě: vojenská jednotka s asi 20 000 vojáky. Vyšší uskupení, skládající se z několika divizí je armádní sbor. Nižší uskupení jsou pluky a brigády. V srpnu 1914 měla rakousko - uherská armáda k dispozici 49 pěších a 8 jízdních divizí.

Protože heslo divize - divise se vyskytuje v románu i dalších pracích mnohokrát, uvádím jen první výskyt. Nás zajímá hlavně pěší divize č. 9, patřící k 8. armádnímu sboru, kterou tvořily 17. a 18. pěší brigády. Součástí 17. pěší brigády byl i pěší pluk č.91, resp. jeho 2.,3. a 4. prapor. Sídlo bylo v kasárnách na Josefském náměstí, dnes Náměstí Republiky. Ve stejném objektu bylo i velitelství 17. pěší brigády

I-07
V době, kdy lesy na řece Rábu v Haliči viděly utíkat přes Ráb rakouská vojska a dole v Srbsku rakouské divise jedna za druhou dostávaly přes kalhoty to, co jim dávno patřilo, vzpomnělo si rakouské ministerstvo vojenství i na Švejka, aby pomohl mocnářství z bryndy.

 

 

Tady bývalo velitelství 9. pěší divize