X

Heslo:
Dobromil spolek
Výklad:

Nepodařilo se zjistit, že v Hodkovičkách existoval dobročinný spolek Dobromil. Podle spolkového katastru existovalo několik spolků stejného jména. Do úvahy přicházejí dva. První Dobromil byl založen v roce 1893 na Královských Vinohradech ( kam Hodkovičky soudně patřili), ale ten se rozešel v roce 1911. Zbývá poslední, založený 1889 pod jménem "Vzájemně se podporující spolek Dobromil v Podolí pro Podol, Dvorce a okolí." Vzhledem k tomu, že Hodkovičky jsou nedaleko od Podolí, tedy přímo v jeho okolí, lze předpokládat, že Hašek měl na mysli právě tento spolek, který se rozešel 23. března 1935. Předsedou spolku v době atentátu na Ferdinanda byl Václav Douda, Podolí č. 55

I-01
Třetí spiklenec byl předseda dobročinného spolku „Dobromil“ v Hodkovičkách. V den, kdy byl spáchán atentát, pořádal „Dobromil“ zahradní slavnost spojenou s koncertem. Četnický strážmistr přišel, aby požádal účastníky, by se rozešli, že má Rakousko smutek, načež předseda „Dobromilu“ řekl dobrácky: „Počkají chvilku, než dohrajou ,Hej, Slované’.“

Část zápisu ve spolkovém katastru o založení spolku Dobromil v Podolí

X