Heslo:

Dubno

Souřadnice:

50°24'11.1"N 25°45'15.0"E

Výklad:

V září 1915 se odehrávaly boje na řece Ikwě o  Dubno. Kdo ovládal toto opevněné město, ovládal i železniční spojení sever- jih. Jednadevadesátý pluk s Jaroslavem Haškem operoval v této oblasti severně od Dubna v prostoru vesnic Pogorelcy (9. až 17.září) a Chorupany (18. až 24. září) a zde Jaroslav Hašek, s mnoha dalšími, upadl do zajetí po nenadálém ruském útoku v ranních hodinách dne 24.září 1915

O tom hrozném dni podává ve svém deníku feldwebl Vaněk toto svědectví:
Že mohu napsat těchto několik slov zdráv a mezi našimi, mohu děkovati jen náhodě a velkému štěstí. Byl to dnes soudný den. As v 6 h ranní nás Rusové prorazili—nezbylo nic než utéci—ale to byl útěk—jako zajíci—jeden za druhým jsme prchali. Teď jest již k večeru—trochu klid z celé kompanie jest zde 10 mužů. Z našeho štábu jsme s 2. nadporučíkem 4.
Podobně to okomentoval i
fedkurát Eybl ve svém deníku:
24. září (pátek) Chorupan
Nešťastný den pro pluk
O 1/2 5 hod. ráno probudí mě strašný Gewehrfeuer—vylítnu ??? se ven a vzbudím Kandla—Co je to? Vyženu se ven a v tom vidím ujížděti a uháněti kde koho ze vsi. V nedaleké blízkosti hulákají Rusové
na celé linii Hurrá . Prorazili u LDST 12 a 102 někde a hnali se na nás, uhánějí kuchyně řadí se sapérové jeden ihned zastřelen, artilerie buší do vsi ...střely lítají kolem hlavy—koňové zranění—stojím v rozbořené chalupě - naproti 3 Rusové—přes údoli utíkají Ldst 12—III. Hilfsplatz—II. už byl pryč a Rgtshilfvplatz utekl už dávno-Utíkám s Ldst po cestě zraněn Bohutinský ??? jeden i stanul u brigády—odtud s návrší pozoroval postup vojsk šup sem šup tam– děsná kanonáda, která dosahovala až k brigádě –strašné! Přitom zaopatřoval—těšil. Kolem vodili zajaté Rusy –Musil pro oheň artilerie dále dozadu do lesa—potom jsem chodil po kopcích a dolinách najdu li raněné k s večerem s Oblt Urbanem a s ním spal.
Dnes ztratili jsme na 1000 mužů většinou zajatých 10. setnina celá, 12. skoro a 11. též a 14. celá zajata a z ostatních každé něco. Byl to hrozný boj –kanonáda děsná a Rusové hrozné ztráty. Chorupan obsadili –byli vyhnáni, zase přišli a zase byli vyhnáni. Večer dostali se Landwehr 12 aj zase do štelunků našich—Ztratili jsme 4 strojní pušky

I-14-02

Viděl jsem jednoho zajatého důstojnického sluhu, který od Dubna šel s druhými pěšky až do Dárnice za Kyjevem. Měl s sebou kromě svého baťochu a baťochu svého důstojníka, který před zajetím utekl, ještě pět ručních kufříků různého tvaru, dvě pokrývky a polštář kromě nějakého zavazadla, které nesl na hlavě. Stěžoval si, že mu kozáci dva kufry ukradli....

.....Oni šturmovali Sokal, Dubno, Niš, Piavu. Každý z nich je Napoleonem: „Povídal jsem našemu obrstovi, aby telefonoval do štábu, že už to může začít.“