X

Heslo:
kavárnička za Florencí
Souřadnice:
Výklad:

Jak z děje románu plyne, feldkurát Otto Katz bydlel někde na Královské, dnes Sokolovské třídě. Nejkratší cesta Švejka s eskortou z hospody "Na Kuklíku" do Královské byla přes Florenc, takže ta kavárnička byla s největší pravděpodobností někde na začátku Královské třídy. Přesné místo ale dnes už nezjistíme.

I-10-01
Tak šli, ale musel jim slíbit, že se všichni ještě někde zastaví.
Stavili se za
Florencí v malé kavárničce, kde tlustý prodal své stříbrné hodinky, aby se mohli ještě dále veselit.
Odtamtud už je Švejk vedl pod paždí. Dalo mu to strašně mnoho práce. Neustále jim nohy podklesávaly a chtěli stále ještě někam jít. Malý a tlustý byl by málem ztratil paket k polnímu kurátovi, tak byl Švejk nucen nésti paket sám.
Švejk je neustále musel upozorňovat, když šel naproti důstojník nebo nějaká šarže. Po nadlidském úsilí a namáhání podařilo se Švejkovi přivléct je k domu v Královské třídě, kde bydlel polní kurát.

Ulice Sokolovská, dříve Královská v pohledu od Florence, tedy za Florencí a tady někde mohla být ta kavárnička kde se stavil Švejk s eskortou pře další cestou k polnímu kurátovi Katzovi.

X