Heslo:

ceremoniář dr Guth

Výklad:

Hašek píše o Jiřím Stanislavu Guth-Jarkovském *24.1.1861-†8.1.1943, který je všeobecně znám jako první ceremoniář prezidenta Masaryka a propagátor zdvořilého chování ve společnosti, čili pravidel etikety. On však zasáhl do života daleko v širších oblastech. Stál u vzniku Mezinárodního a později i Československého olympijského výboru, prosazoval sport, byl předsedou Československého klubu turistů, věnoval se vzdělávání a vychovávání mladých lidí, překládal knihy. Do češtiny přeložil například knihy Karla Maye.

Doslov k prvnímu dílu

Život není žádnou školou uhlazeného chování. Každý mluví tak, jak je schopen. Ceremoniář dr Guth mluví jinak než hostinský Palivec „U kalicha“...

...Od hostinského Palivce nemůžeme žádat, aby mluvil tak jemně jako pí Laudová, dr Guth, pí Olga Fastrová a celá řada jiných, kteří by nejraději udělali z celé Československé republiky velký salon s parketami, kde by se chodilo ve fracích, v rukavičkách a mluvilo vybraně a pěstoval se jemný mrav salonů, pod jehož rouškou bývají právě salonní lvi oddáni nejhorším neřestem a výstřednostem.