Heslo:
Franta Henčlů
Výklad:

Zatím se nepodařilo odhalit, co k tomuto jménu Haška inspirovalo a Franta Henčl, či Henčlů zůstává stále záhadou.

I-08
Nějakej ministr poslal k nám komisi, aby to vyšetřila, a nějakej Franta Henčlů ze Hluboký dostal potom dva roky, poněvadž to byl ten, co se vobrátil do Vídně k poslancům kvůli tý facce, kerou dostal na cvičišti od pana obršta.