X

Heslo:
...co napsal o posledním předmětě Victor Hugo...
Výklad:

Když v bitvě u Waterloo byla obklíčena Napoleonova císařská garda, které velel generál Pierre Cambronne, vyzval velitel angličanů Charles Colville, aby se Cambronne s gardisty vzdal. Odpověď byla tvrdá a jasná - "Merde!" [hovno]. V Hugově románu Bídníci, Cambronnovo „merde“ označil autor za „nejkrásnější slovo, jaké kdy Francouz řekl“. To se samozřejmě Palivcovi zalíbilo. Méně se mu, jakožto sprosťákovi, určitě nelíbil zjemňující eufemismus „mot de Cambronne“ [Cambronnovo slovo]. Od toho je odvozeno i francouzské sloveso cambronniser [říkat hovno].

I-01
Palivec byl známý sprosťák, každé jeho druhé slovo byla zadnice nebo hovno. Přitom byl ale sečtělý a upozorňoval každého, aby si přečetl, co napsal o posledním předmětě Victor Hugo, když líčil poslední odpověď staré gardy Napoleona Angličanům v bitvě u Waterloo.

W 

X