Heslo:

Humboldt

Výklad:

Jednoroční dobrovolník zcela jistě hovořil o přírodovědci Alexanderu von Humboldt (*14.9.1769 - †6.5.1859), který v letech 1792 - 1795 pracoval jako důlní inspektor s úkolem ozdravit těžební průmysl a v rámci této činnosti navštívil i Halič. Jestli ale to prohlášení o blbé Haliči učinil se nepodařilo nalézt

II-04

Když jednoročnímu dobrovolníkovi oznámili, jak to s nimi dopadlo, zvolal: „Tedy marška, přátelé! Je to jako v časopise českých turistů: ,Dobrý vítr!’ Přípravné práce na cestu jsou již hotovy, vše slavnou vojenskou správou obstaráno a vykonáno. I vy jste objednáni připojiti se k výletu do Haliče. Nastupte cestu s myslí veselou a lehkým, radostným srdcem. Chovejte neobyčejnou lásku pro ty krajiny, kde budou vám představovat zákopy. Je to tam krásné a nanejvýš zajímavé. Budete se v dálné cizině cítiti jako doma, jako v příbuzném kraji, ba skoro jako v milé domovině. S city povznesenými nastoupíte pouť do krajin, o kterých již starý Humboldt pravil: ,V celém světě neviděl jsem něco velkolepějšího nad tu blbou Halič.’..."