Heslo:

janek

Výklad:

Slangový výraz pro zmateného, pominutého, zbrklého,někdy až agresivního člověka. Odvozeno od koňské nemoci, jankovitosti. Ottův slovník nám k této chorobě říká že: Jankovitost (něm. Koller), chronická nevyléčitelná choroba mozková, při které kůň jest mdlý, jako ospalý, má chůzi tápavou, klopýtavou, teplotu těla a pulsaci nižší než normálně. Stupňuje-li se j. silnými návaly krve k mozku, stává se zvíře zuřivým; záchvaty zuřivosti trvají pak obyčejně 15—20 minut, načež upadá zvíře opět ve dřívější otupělý stav. Takový stav rozčilení zvířete označuje se jménem »zuřivý janek«.

I-08

Její navštívenka otevřela jí dveře věznice a v kanceláři se k ní chovali náramné vlídné, a za pět minut už věděla, že "der brave Soldat Švejk", po kterém se ptala, leží ve třetím baráku, postel číslo 17. Šel s ní sám dr. Grünstein, který byl z toho janek.

II-04

„Vono to skutečně nestojí ani za řeč,“ rozšafně řekl Švejk, „vono jen přijde na to, koho voni u soudu budou myslet tím starým všivákem rakouským. Ještě dobře, že jste tam dal vo tom páření, to je spletete, že budou z toho janci..."

II-05

„….Vůbec mají to tam všechno pomíchaný a spletený, že by se člověk z toho zjančil..."