Heslo:

♣ Ladislav Knotek

Výklad:

*4.5.1884 - †1.8.1957 byl redaktor anarchistických časopisů „Práce“, „Nová Omladina“, „Komuna“, „Chuďas“ a "Zádruha". Přeložil do češtiny několik teoretických a historických textů od významných představitelů světového anarchismu. Aktivní člen anarchosyndikalisticky orientované „České federace všech odborů (ČFVO)“ a "České anarchistické federace (ČAF)".

Počáteční program Strany mírného pokroku v mezích zákona

Ano, v této době viselo již nad středními Čechy ve vzduchu všeobecné právo hlasovací. V Čechách počínalo se probouzet nejasné vědomí po lidské důstojnosti a anarchista Knotek dává zděděné peníze do žižkovské Komuny,...

Historie českého anarchismu

Jak vzpomíná jeho kamarád a spolubojovník Jaroslav Hašek, Ladislav Knotek se za této těžké situace pro anarchistické hnutí rozhodl využít toho, že pocházel z bohaté sedlácké rodiny. Věnoval své nemalé zděděné jmění po otci a dědovi a daroval je na vydávaní anarchistického listu Komuna, potom co byli kvůli nekončícím konfiskacím Nové Omladiny nuceni zastavit vydávání anarchistického periodika z finančních důvodů. A tak k nelibosti policejních úřadů díky obětavému činu Ladislava Knotka mohlo anarchistické hnutí přijít s novou tiskovinou. Tento krok dokládá sílu jeho anarchistického přesvědčení a morální zodpovědnosti věnovat prosazení anarchistické ideje všechno, obětovat se pro ni.

 

  

Ladislav Knotek a policejní přihláška, kde je uvedena i jeho žena Božena, která Ladislava údajně přežila o 14 let.