Heslo:

Fr. S. Krause

Výklad:

Správně Krauss Friedrich Salomon *7.10.1859 - † 29.5.1938, byl rakouský antropolog, sexuolog a slavistik chorvatského původu. To dílo, o kterém Hašek píše, se jmenovalo  Anthropophyteia. Jahrbücher für folkloristische Erhebungen und Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral. [Anthropophyteia. Ročenky pro folkloristické průzkumy a výzkumy dějin vývoje sexuální morálky.]  Jednalo se o vědecké ročenky, kde kromě Krausse publikovali i další autoři. Na konci VII. svazku jsou skutečně popisované obrázky. Verše tam však nejsou. Ty obrázky také neposbíral F. S. Krauss, ale jsou součástí studie, kterou v ročence zveřejnil francouzský filozof G. H. Luquet. Takže je nepravděpodobné, že pocházejí z berlínského nádraží.  

II-04

Vyprostiv sklenici z objetí zákoníku, listoval se dál v knize vypůjčené z důstojnického kasina. Byla to kniha Fr. S. Krause s mnohoslibným názvem „Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral“. Zadíval se na reprodukci naivních kreseb mužského i ženského pohlavního ústroje s přiléhajícími verši, které objevil učenec Fr. S. Krause na záchodcích berlínského Západního nádraží, takže neobrátil pozornost na ty, kteří vstoupili.