Heslo:

Kraus policejní rada

Výklad:

Jméno Kraus se adresáři policie z roku 1906 nevyskytuje, ale je tam inspektor jménem Jindřich [Heinrich] Krause [1] a sloužil na Žižkově v Lupáčově ulici č.12. Existuje i policejní přihláška [2], ze které je patrné, že Krauseova rodina žila v letech 1897-1908 na Královských Vinohradech. Krause byl nejprve k. k. Oberwachmann (strážmistr), to je přeškrtnuto a dopsáno inspektor. Pro časté Haškovy konflikty s policií, mohl být tento policista pro něho inspiračním zdrojem.

II-01

„To stojí dovopravdy za dvacet korun,“ rozšafně řekl Švejk, zachovávaje naprostý klid, „to je ještě moc laciný. Jednou, když byl císař pán návštěvou na Žižkově, tak nějakej Franta Šnor zastavil jeho kočár tím, že si před císařem pánem kleknul na kolena do jízdní dráhy. Potom ten policejní komisař z toho rayonu řekl k panu Šnorovi s pláčem, že mu to neměl dělat v jeho rayonu, že to měl udělat vo jednu ulici níž, co patří už pod policejního radu Krause, tam že měl vzdávat hold. Potom toho pana Šnora zavřeli.“