X

Heslo:
kušnit
Výklad:

Původně se jednalo o francouzský  povel psovi: couché - lehni!, postupně se povel dostal i do němčiny: kusch! - lehni!  a nakonec získal i přenesený význam kusch dich! - mlč! a z toho v českých zemích vulgárně  kuš!, kušuj! - mlč!, zavři hubu! Naopak kušnit znamená mluvit, řečnit. Kušna vulgárně ústa, huba. "drží kušnu" ="drží hubu"

I-08

„Himmelherrgott, tak tu hubu držte, když jsem vám poručil, tak víte dobře, že nesmíte kušnit.“

Vojenští páni podívali se na sebe a zavolali šikovatele.
„Tohoto muže,“ řekl vrchní štábní lékař z komise, ukazuje na Švejka, „odvedete dolů do kanceláře a počkáte na naši relaci a raport. Na garnisonu až mu to
kušnění vyženou z hlavy. Chlap je zdravej jako ryba, simuluje a ještě kušní a dělá si legraci ze svých představených. Myslí si, že jsou zde jen kvůli jeho zábavě, že je celá vojna legrace, špásovná věc. Oni vám to, Švejku, na garnisoně ukážou, že vojna není žádná sranda.“

II-01
Kušte, Švejku,“ strašlivým hlasem skočil do toho nadporučík, „já vás jednou předám k polnímu soudu. Rozvažte si dobře, jestli nejste nejprachpitomějším chlapem na světě. Některý člověk, kdyby žil tisíc let, nevyvedl by tolik pitomostí jako vy během těch několika neděl. Doufám, že jste to také pozoroval.“
II-04
Tu Vodička prohlásil, aby si moc neroztahoval kušnu a že může mluvit o štěstí, že je Čech. Kdyby byl Maďar, že by ho roztrhl jako slanečka.
III-03
Chodounský díval se před sebe utrápeně, což pohnulo Švejka k přátelskému, dobrému slovu: „Máš to zkrátka pěknej švindl.“ Chodounský odpověděl vlídně: „Kušte, tetičko.“
IV-03
„Poslušně hlásím,“ ozval se Švejk, „že opravdu sám na sobě někdy pozoruju, že sem slabomyslnej, zejména takhle kvečeru...“
Kuš, vole,“ řekl mu major a obrátil se ke generálovi s otázkou, co tedy se má stát se Švejkem.
„Ať si ho oběsí u jeho brigády,“ rozhodl generál.

"...Přímej člověk, který mluví, jak mu zobák narost, málokdy dostane přes hubu. A jestli už se mu to stane pokolikrát, pak si vůbec dá pozor a radši ve společnosti drží kušnu...."

X