Heslo:

Kvajser obrlajtnant

Výklad:

Nepodařilo  se nalézt žádnou reálnou osobu, která by mohla být Haškovi inspirací pro vytvoření této epizodní románové postavy.

II-04

"...Nebo nebožtík obrlajtnant Kvajser, když přišel prohlížet kvéry, tak vždycky nám přednášel, že každej voják má jevit největší duševní votrlost, poněvadž vojáci jsou jenom dobytek, kerej stát krmí, dá jim nažrat, napít kafe, tabák do fajfky a za to musí tahat jako volové.“