Heslo:

Josef Lada

Výklad:

*17. 12. 1887  – †14. 12. 1957 . Byl akademický malíř, národní umělec, Haškův přítel, a hlavně ilustrátor celé řady jeho knih. Bohužel jedinou ilustraci vztahující se k Haškovu dílu, kterou Hašek kdy  viděl, je jen titulní obrázek na prvním vydání "Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války." Všechny další obrázky nakreslil Lada až po smrti Jaroslava. Nebylo jich málo. Jen ke Švejkovi jich je 1339.

Samozřejmě neilustroval jen Haškovo dílo. Jeho obrázky jsou však notoricky známé všem Čechům, protože nás provázejí už od útlého dětství, tak se zde o nich zmiňuji jen okrajově.

Vraťme se však ke vztahu Haška a Lady. To, že byli přáteli dokazuje fotografie ze společné návštěvy Poděbrad dne 21.5.1913. Na fotografii naleznete nejen Ladu a Haška, ale další osobnosti tehdejšího kulturního života. Hašek u Lady nějaký čas dokonce žil v podnájmu.Lada žil v Praze od roku 1907 v Dittrichově ulici (Dittrichgasse) č.p. 344, u jakéhosi pana Stárka a na stejné adrese je hlášen od 24.3.1914 i Jaroslav Hašek. V poznámce na policejní přihlášce je sice uvedeno, že žil u p. Landy, ale to je zcela jistě omyl zapisovatele. Popletl Ladu s Landou.

Josef Lada patřil též k aktérům velké mystifikace kolem "Strany mírného pokroku v mezích zákona."  Hašek jeho jméno uvádí mezi podpisy pod Manifestem strany z dubna 1911.

Počáteční program Strany mírného pokroku v mezích zákona

...zatímco v úzké a smutné Charvátské uličce v Rokytově tiskárně zaniká satirický časopis Svítilna, kam malíř Lada ukládá prvně své zkreslené nohy.

 

Snímek z literárního fondu Jana Lejčara uveřejněný původně v časopisu Lázně Poděbrady dne 21.5.1913. Je na ní zachycena kabaretní skupina E. A. Longena, která v té době v lázních vystupovala. Ten muž s hůlkou v popředí je G. R. Opočenský, vpravo od něj kabaretní umělec Jan Leitzer (později si jméno změnil na Lejčar), v buřince E. A. Longen, Xena Longenová, Josef Lada, Jaroslav Hašek, Ladislav Hájek Domažlický a jeho žena Žofie, rozená Fuchsová. Jedinou záhadou zůstává ten muž s cigaretou vedle Žofie.  

Svět v obrazech 21.12.1945

Policejní přihláška Josefa Lady bytem Ditrichova ulice č.p.344 a přihláška Jaroslava Haška na stejné adrese. Jen zapisovatel popletl jméno pana domácího: Landa místo Lada. 

     

Ladův Švejk na obálce prvního vydání v roce 1921 a Ladův Švejk z pozdějších dob, jak ho Hašek nikdy neviděl.

Světozor 16.8.1928