Heslo:

nadporučík Machek

Výklad:

Pro pana nadporučíka Machka se nepodařilo objevit  žádnou reálnou osobu, která by mohla být Haškovi inspirací pro vytvoření této epizodní  románové postavy. Jak zjistil Jomar Hønsi, jeden nadporučík jménem Viktor Machek přece jen existoval. Sloužil u  císařského pluku tyrolských myslivců č. 3, pocházel z Prahy Vinohrad. Byl jako poručík zraněn a byl hospitalizován ve Vídni. Byl Haškovým vrstevníkem (*1886), takže nelze vyloučit, že se spolu znali ještě z předválečné doby.

I-13

Vytáhl zápisník z kapsy a pokračoval: „Mám to všechno zapsáno. Nadporučík Janata dluhoval mně 700 korun a odvážil se padnout na Drině. Poručík Prášek upadl na ruské frontě do zajetí, a je mně dlužen na 2000 korun. Hejtman Wichterle, dluhující mně stejný obnos, dal se zabít pod Ruskou Ravou vlastními vojáky. Nadporučík Machek zajat v Srbsku, dluhuje mně 1500 korun. Je zde víc takových lidí. Ten padne v Karpatech s mou nezaplacenou směnkou, ten jde do zajetí, ten se mně utopí v Srbsku, ten umře v Uhrách ve špitále. Chápete nyní mé obavy, že mne tato válka zahubí, nebudu-li energickým a neúprosným. Vy mně můžete namítnout, že u vás nehrozí žádného přímého nebezpečí. Podívejte se.“

 

Seznam raněných, Nachrichten über Verwundete und Verletzte, 21.1.1915