Heslo:

Válečná medaile, Kriegsmedaille Františka Josefa I.

Výklad:

O této medaili se v románu nepíše. Hašek se o ní zmiňuje daleko dříve v povídce "Dobrý voják Švejk učí se zacházet se střelnou bavlnou. Byla zřízena 2. prosince 1873, v den 25. výročí panování císaře Františka Josefa I.

Dobrý voják Švejk učí se zacházet se střelnou bavlnou

Statečný voják byl jediný, který z celého arzenálu přežil tuto katastrofu.
Na jeho počest byla večer uspořádána v městě vojenskými kruhy malá slavnost v důstojnickém kasině. Obklopen důstojníky, pil dobrý voják Švejk jako duha a jeho dobrý kulatý obličej zářil radostí.
Druhého dne obdržel minážgeld za tři dny, jako by byl ve válce, a za tři neděle byl jmenován kaprálem u své kumpanie a dostal
velkou válečnou medaili.
Když ozdoben jí a hvězdičkami vstupoval do svých kasáren v Tridentu, setkal se s důstojníkem Knoblochem, který se zachvěl, když spatřil tu obávanou dobráckou tvář dobrého vojáka Švejka. "Tys to, lumpe, vyvedl" řekl k němu.
Usměvavě pronesl na to Švejk: "Poslušně hlásím, že jsem se naučil zacházet se střelnou bavlnou."