X

Heslo:
Ministerstvo vojenství Kriegsministerium
Souřadnice:
48°12'35.4"N 16°22'59.0"E
Výklad:

Kriegsministerium, neboli Ministerstvo války, bývalo ve Vídni na Stubenring 1. Dnes je zde sídlo čtyř rakouských ministerstev.

I-07
V době, kdy lesy na řece Rábu v Haliči viděly utíkat přes Ráb rakouská vojska a dole v Srbsku rakouské divise jedna za druhou dostávaly přes kalhoty to, co jim dávno patřilo, vzpomnělo si rakouské ministerstvo vojenství i na Švejka, aby pomohl mocnářství z bryndy.
I-13
Polní kurát Otto Katz seděl zadumaně nad cirkulářem, který právě přinesl z kasáren. Byl to reservát ministerstva vojenství:
„Ministerstvo ruší po dobu války platné předpisy týkající se zaopatřování vojínů posledním pomazáním...

 

W 

X