Heslo:

Pavla Moudrá

Výklad:

 *26.1.1861–†10.9.1940, česká spisovatelka a překladatelka, autorka zejména vzpomínkových a cestopisných próz a didaktických povídek pro dívky. Překládala anglickou, americkou, francouzskou, skandinávskou a německou literaturu (Kipling, Carlyle, Dickens, Scott, Musset, Goncourt a j.). Dochovaly se její tři policejní přihlášky, kde se dozvídáme, že byla provdána za Jana Mucka, rovněž spisovatele užívajícího pseudonym Pavel Albieri, se kterým se nakonec rozvedla. Mimo jiné byla zapojena i do abstinentního sdružení spolu s prof. Batěkem.

II-04
A tak to šlo pořád: ,Budete pucovat?’ ,Nebudu pucovat.’ Hajzly lítaly sem a tam, jako by to bylo nějaké dětské říkadlo od Pavly Moudré. Obršt běhal po kanceláři jako pominutý, nakonec si sedl a řekl: ,Rozvažte si to dobře, já vás předám divisijnímu soudu pro vzpouru.
Zápas s Armádou spásy
 Česká žena Pavla Moudrá měla kdysi přednášku o Armádě spásy, ve které dokazovala, že Armáda spásy dělala pravé divy. Z opilců stávali se takřka přes noc lidé střízliví, z brlohů neřestí a pustých vášní stávaly se spořádané domácnosti, z prostitutek obětavé ošetřovatelky nemocných, ze zpustlých zločinců horliví kazatelé mravnosti.
 

      

 

 

 
 

W