X

Heslo:
mundůr
Výklad:

Slangově - uniforma, stejnokroj [z něm. die Montur]

I-01
Jednou se pamatuji, že mně scházelo při takové přehlídce dvacet knoflíků u mundúru a že mě zavřeli za to na čtrnáct dní do ajnclíku a dva dni jsem ležel jako lazar, svázanej do kozelce.
I-10-1
Než ho propustili, dali mu starý vojenský mundur, který patřil nějakému břicháči a o hlavu většímu, než byl Švejk.
I-14-3
Jestli vy nemáte v pořádku svůj mundur a knoflíky nejsou dobře přišity a scházejí, je vidět, že zapomínáte na své povinnosti, které máte k armádě.
II-03
A vodpůldne už zas muselo se všechno na něm blejskat, mundur musel bejt čistej jako sklo, a von pucoval a hekal a dělal poznámky, ...
III-01
Mundur jsme na něho vyfasovali, ale je u boha, kam se to podělo. Potom mně ještě pan obrlajtnant řekne, že jsem mezek, když on sám nedovede dohlédnout na pořádek u své kumpanie.“ Účetní šikovatel Vaněk chodil rozčileně po vagoně: „Já být kompaniekomandantem! To by všechno muselo klapat. O každém maníkovi ...
IV-03
Plukovník se také usmíval a potom vydal tyto rozkazy: „Vyhotovit Švejkovi vojenský lístek přes Lvov na stanici Zóltance, kam má zítra dorazit jeho pochodová setnina, a vydat mu ze skladiště nový erární mundur a 6 korun 82 haléře v záměnu mináže na cestu.“ Když potom Švejk v novém rakouském munduru opouštěl štáb ...Každá část vašeho munduru je u nás zaznamenána. Nalézá se v seznamu mundurů u mě, u kumpanie, jako přírůstek. Kumpanie má o jeden úplný mundur víc. O tom jsem učinil oznámení k batalionu. Teď dostaneme z brigády vyrozumění, že jste tam dostal nový mundur.

X