X

Heslo:
Gustav Roger Opočenský
Výklad:

*12. 4. 1881 - †4. 9. 1949 spisovatel a jeden ze zakladatelů Strany mírného pokroku v mezích zákona, Haškův přítel. Vydal o Haškovi v roce 1948 publikaci Čtvrt století s Jaroslavem Haškem. Hašek o něm velmi často psal právě v "Dějinách strany mírného pokroku v mezích zákona". Jeho jméno se v"Dějinách" objevuje celkem 38krát, proto zde uvádím pouze dvě ukázky. O svém dědovi, G. R. Opočenském, píše jeho vnuk, sochař Pavel : ...Dědeček byl milovník lehkých slečen, měl kabaret v Lucerně, psal vtipné verše, a protože jeho kamarád ze školy byl pražský policejní ředitel, pomáhal prostitutkám, které se dostaly do nesnází. Děda inklinoval k anarchismu ... řekl bych, že v naší rodině nebyl respekt k zákonům hlouběji zakořeněn.

Dochovala se policejní přihláška k datu 26.2.1906, na které je Gustav - tehdy student, již jen se svojí matkou Marií, rozenou Trojanovou (*1861). Policejní přihláška také dokládá, že jeho otec byl evangelický farář pocházející z Krouna na Chrudimsku. Bydleli tehdy na Královských Vinohradech č.p. 232 v tehdejší Havlíčkově ulici, dnes Bělehradské.

Gustav. R. Opočenský a vévoda makedonský Klimeš
Básník Opočenský pochází z rodiny, kde pravý cit náboženský jest velice rozvinut. Jest to rodina neobyčejně počestná, ze které vznikli samí evangeličtí pastoři. I otec G. R. Opočenského byl váženým pastorem v obci Krouné za Chrudimí a z úst svého otce sál Opočenský mravní názory na svět, které také provázejí celou jeho dráhu životní
Vzpomínky na spolek literátů Syrinx
....stejně jako zpívalo se o Opočenském:
Jest miloval všechny ženský
Gustav Roger Opočenský.

Snímek z literárního fondu Jana Lejčara uveřejněný původně v časopisu Lázně Poděbrady dne 21.5.1913. Je na ní zachycena kabaretní skupina E.A.Longena, která v té době v lázních vystupovala. Ten muž s hůlkou v popředí je G.R.Opočenský, vpravo od něj kabaretní umělec Jan Leitzer (později si jméno změnil na Lejčar), v buřince E.A.Longen, Xena Longenová, Josef Lada, Jaroslav Hašek, Ladislav Hájek Domažlický a jeho žena Žofie, rozená Fuchsová. Jedinou záhadou zůstává ten muž s cigaretou vedle Žofie.  

Pobytová přihláška

Záznam o narození SOA Zámrsk Ev.f.ú.Krouna, matrika narozených, Sig.R13-7

W   

X