X

Heslo:
orlíček
Výklad:
Slangově odznak tajného policisty. Nosili ho pod klopou límce saka. Na odznaku byl malý znak zemí rakouských (Předlitavsko) jehož základem byla dvojhlavá orlice, slangově rovněž orlíček, hanlivě nazývaná slepicí. Na reversu orlíčka byl knoflík ve tvaru kapky s číslem strážníka. Tím se odznak připínal na oděv.
Dvojhlavou orlicí byly označeny i úřady, tedy i četnická stanice v Putimi.
I-01
Švejk vyšel za civilním strážníkem na chodbu, kde ho čekalo malé překvapení, když jeho soused od piva ukázal mu orlíčka a prohlásil, že ho zatýká a ihned odvede na policejní ředitelství.
II-02
....z bíle natřeného domku, na kterém visela slepice (jak někde říkali orlíčku), vystoupil četník, jako pavouk, když hlídá pavučinu.
 

Odznak tajného c.k. policajta. Možná Brettschneiderův?

Malý znak zemí rakouských - Předlitavska

 

X