X

Heslo:
Palivec, Palivcová
Výklad:

V Praze bylo v té době policejně přihlášeno 181 nositelů tohoto příjmení, ale ani u jednoho není uvedena hostinská profese. Zřejmě se jedná o osobu smyšlenou, stejně tak, jako jeho choť paní Palivcová.
Podle Adresáře královského hlavního města Prahy a obcí sousedních byl hostinským Na Bojišti č. 14 [U Kalicha] v roce 1910 Vilém Juris.

I-01
Hostinský Palivec myl tácky a Bretschneider se marně snažil navázat s ním vážný rozhovor.
Palivec byl známý sprosťák, každé jeho druhé slovo byla zadnice nebo hovno.

 

X