Heslo:

Pejchar

Výklad:

Hledal jsem v indexu protivínských matrik [SOA Třeboň matrika NOZ sign. 47] jméno Pejchar, ale v intervalu 1897-1910 jsem nenalezl jediný výskyt. Je tedy velmi pravděpodobné, že tato románová postava nemá reálný předobraz.   

I-14-06

Tato znalost místopisu českého jihu, nabytá kdysi při manévrech v tom kraji, naplnila srdce dívky krajanským teplem.
„Tak znáte v
Protivíně na náměstí řezníka Pejchara?“
„Jakpak bych ho neznal.“
„To je můj bratr.“
„Toho tam mají u nás všichni rádi,“ řekl Švejk, „von je moc hodnej, úslužnej, má dobrý maso a dává dobrou váhu.“