Heslo:

Pester Lloyd

Výklad:

Německy psané noviny vydávané v Budapešti v letech 1854 - 1944. V roce 1994 vydávání pokračovalo jako týdeník pod názvem Der Neue Pester Lloyd . Původní název Pester Lloyd byl obnoven v roce 1999. V červnu 2009 byla tištěná verze Pestera Lloyda z ekonomických důvodů ukončena. Nové články je stále možné číst prostřednictvím internetu.

II-04

„Tím ovšem,“ důrazně řekl plukovník, pase se nad bledou tváří nadporučíka Lukáše, „není celá záležitost ukončena. Jest jisté, že místní veřejnost byla pobouřena celým případem vašeho sluhy Švejka, a ona affaira uvádí se v souvislosti i s vaším jménem, pane nadporučíku. Z velitelství divise byl nám dodán již jistý materiál. Máme zde některé časopisy, které se zabývaly tímto případem. Můžete mně to přečíst nahlas.“

Podal nadporučíkovi Lukášovi noviny se zatrženými články, který počal číst monotonním hlasem, jako by četl v čítance pro děti větu ,Med jest mnohem výživnější a snadněji stravitelnější než cukr’:

Kde je záruka naší budoucnosti?

„To je v ,Pester Lloydu’?“ otázal se plukovník.

„Ano, pane plukovníku,“ odpověděl nadporučík Lukáš a pokračoval ve čtení:....