Heslo:

Pesti Hírlap

Výklad:

Deník, který vycházel v letech 1878 až 1944. Mírně konzervativní noviny měly během první světové války náklad téměř půl milionu.

O aféře kolem paní Kákonyiové píše Hašek rovněž v novele "Dobrý voják Švejk v zajetí" již v roce 1917. Tam je však aktérem ještě praporčík Dauerling, nikoliv nadporučík Lukáš. Podobně jako v románu byla aféra rozebírána tiskem a mimo jiné též i v "Pesti Hirlap" a "Šoproňských lisů" čili "Soproni Napló"

II-04

„Kdo je podepsán pod článkem, pane nadporučíku?“
Béla Barabás, redaktor a poslanec, pane plukovníku.“
„To je známá bestie, pane nadporučíku; ale dřív, nežli se to dostalo do ,Pester Lloydu’, byl již tento článek uveřejněn v ,
Pesti Hírlap’. Nyní mně přečtěte úřední překlad z maďarštiny článku v šoproňském časopise ,Sopronyi Napló’.“

Dobrý voják Švejk v zajetí
Za tři dny se objevila v Pesti Hirlapu tato zpráva: Řádění českých vojáků v Uhrách. Každý Maďar ví, že Češi usilují nám o život a že v době pro království uherské tak kritické provádějí velezrádnou činnost nejen v Čechách, ale i na frontě. Češi považují Maďary za největší své nepřátele a při dislokaci českých pluků do Uher obyvatelstvo jest vystaveno dnes jejich řádění. Dochází nás zpráva o velké výtržnosti českých vojáků v Királyhidě, kteří ztýrali celou řadu uherských občanů a vytloukli výkladní skříně ve městě. Výtržnosti byly potlačeny teprve vojskem. Čeští vojáci byli popuzeni proti Maďarům praporčíkem Dauerlingem, známým českým šovinistou, který místo aby byl již dávno na frontě, v těžkotěžkých dobách pro rakouskouherskou monarchii štve systematicky proti Maďarům a v prázdné chvíli zabývá se sváděním vdaných paní királyhideckého okresu městského.