Heslo:

Petrásek František

Výklad:

*1878, byl správce policejního komisařství na Královských Vinohradech, jak nás informuje adresář z roku 1906 a byl i c. k. policejním radou, jak nás informuje pobytová přihláška. Z ní se dozvídáme, že rada Petrásek měl tři syny Františka, ten zemřel v roce 1909, Fridricha (Jindřicha) a Josefa. Se kterým synem se Hašek dobře znal jsem ale bohužel nezjistil.

Přítel Jiří Mahen a Josef Mach

Jisto je, že Vohryzek musí se tedy vyrovnat nejen s Machem, nýbrž i s panem Herrmannem a inženýrem Ptáčníkem. - Josef Mach býval tedy kdysi anarchistou. Tím anarchistou byl jsem i já a děkuji tímto policejnímu radovi Petráskovi z Královských Vinohrad, že mně to vymluvil. Bylo to před posledním příjezdem Jeho Veličenstva do Prahy, když jsem byl redaktorem anarchistické Komuny. Byl jsem volán na policejní komisařství na Královských Vinohradech a nebožtík rada Petrásek, správce policejního komisařství na Královských Vinohradech, s jehož synem jsem se dobře znal, zavolal mne k sobě a řekl mi vskutku otcovskými slovy, přičemž mně poklepal na rameno a žoviálně stiskl ruku: „Milý příteli, pamatujte si toto: vídeňská státní policie vede vás v seznamu anarchistů.“
„Dovolte, pane rado, snad pražská.“
„Pražská i vídeňská, milý příteli.“