Heslo:

Piava

Souřadnice:

45°43'06.0"N 12°27'41.8"E  | 45°54'05.0"N 11°59'46.7"E 45°46'15.4"N 12°20'55.5"E

Výklad:

Piava je řeka v severní Itálii, pramenící v Alpách a vlévající se do Jaderského moře poblíž Benátek. Jak vypadala na této řece válečná situace si pokusíme objasnit.

Itálie před vypuknutím války byla členem vojenského paktu - Trojspolku společně s Rakouskem-Uherskem a Německem, ačkoliv mělo Italské království dlouhotrvající územní spory s Rakousko.Uherskem. Po vypuknutí války se Itálie nepřipojila k vyhlášení války Srbsku a naopak začala "koketovat" s Trojdohodou (spojenectví Francie, Anglie a Ruska, jako protiváha Trojspolku), což nakonec vyvrcholilo výpovědí smlouvy Itálie z Trojspolku a vyhlášení války svému bývalému spojenci Rakousko - Uhersku dne 23.5.1915 a o rok později i Německu. To vše za územní zisky slíbené Trojdohodou. Nejprve probíhaly boje na řece Soči bez valných úspěchů válčících stran Itálie i Rakousko -Uherska. Obrat ve prospěch Rakušanů nastal, až když se do války zapojilo Německo. 24. října 1917 ve 2:00 zahájili Rakušané a Němci bitvu u Caporetta (dnes slovinské městečko Kobarid), kde byli Italové na hlavu poraženi a donuceni k rychlému ústupu, který se změnil v úprk až za rozvodněnou Piavu. Strhli za sebou všechny mosty a Piava se tak stala neprostupným obranným valem, o který se bojovalo až do konce války. Na straně italské bojovaly i Československé legie, vytvořené ze zajatců a zběhů. Tak se stalo, že nakonec proti sobě stáli v bratrovražedném boji čeští vojáci v rakouských uniformách a čeští vojáci v uniformách legionářských.

Bojů na Soči a Piavě se zúčastnil i bývalý Haškův a Švejkův pěší jednadevadesátý regiment. Uvádím podle webových stránek "Spolek Jednadevadesátníci": 12.11.- 16.12.1917 – řeka Piava u Ponte di Piave; 30.12.1917- 4.6.1918 – řeka Piava u Valdobbiadene; 15.- 23.6.1918 – neúspěšná rakouská ofenziva přes Piavu (IR91 jako záloha); 23.6.- 30.9.1918 – řeka Piava – ostrov Papadopoli. Poté následoval přesun pluku do Srbska.

I-14-02
Dnes jsou důstojničtí sluhové roztroušení po celé naší republice a vypravují o svých hrdinných skutcích. Oni šturmovali Sokal, Dubno, Niš, Piavu. Každý z nich je Napoleonem: „Povídal jsem našemu obrstovi, aby telefonoval do štábu, že už to může začít.“
 

    

 

Vojska Rakousko - Uherské armády utočí

 

V zákopech na Piavě byli  českoslovenští legionáři

Šipkou je označeno řečiště Piavy a rozložení československé divize na italské obranné linii v roce 1918. Na mapě jsou vyznačena místa, kde byli zajatí legionáři popraveni rakouskou armádou, protože se v podstatě jednalo z hlediska Rakousko - Uherské justice o dezertéry.