Heslo:
Pinďour
Výklad:

Po tomto nezvyklém jméně jsem pátral v matričních knihách farnosti Pištín a Hluboká nad Vltavou, kam Zliv patří, ale žádného nositele tohoto jména jsem nenalezl.

I-01
To byl ve Zlivi u Hluboké před léty jeden hajný, měl takové ošklivé jméno Pinďour.